Home Connexi :: Woordenlijst :: woordenlijst N

n-Tuple | N-Way | Nagware | NAK (Negative AcKnowledgment) | Name Resolution | Nanometer | Nanosecond (ns) | Nanotechnology | Napster | Narrow SCSI | NAS (Network Attached Storage) | NAT | NAT (Network Address Translation) | Natural language (Natuurlijk taal) | NC | NDIS (Network Driver Interface Specification) | Nerd | Nero | NetBEUI (Net BIOS Extended User Interface) | NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) | Netiquette (Internet Etiquette) | NetWare | Netwerk subnet masker | Netwerkomgeving | Network (Netwerk) | Newsbin Pro | Newsgroups (Nieuwsgroepen) | NFS (Network File System) | Nibble | NIC (Network Interface Card) | NLX | NMT | NNTP (Network News Transfer Protocol) | Node (knoop) | Non-breaking space ( ) | Non-interlaced | Non-parity | Normal SCSI | Normalize (Normaliseren) | Northbridge | NOS (Network Operating System) | Not | Notebook computer | NT1-kastje | NTFS (NT File System) | NTLDR | NTP (Network Time Protocol) | NTSC (National Television Standards Committee) | Null modem | NVRAM (Non-Volatile RAM) | NZB file Suggestie |A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


n-Tuple

Een wiskundige term voor een oneindig aantal series, bestaande uit n-termen (waarbij n=1, 2,? etc). Bijvoorbeeld de set {1, 2, 3, 4} is een 4-tuple, de set {Hans, Frank} is 2-tuple. Er is dus in deze sets een n aantal elementen in een bepaalde volgorde.
top


N-Way

Een methode voor ondersteuning van meerdere processoren die ieder hun eigen taken uitvoeren zonder dat er speciale software aanpassingen nodig zijn. Dit wijkt af van SMP waarbij 1 taak over meerdere processoren kan lopen, en dus alle processoren samen moeten werken. Voor SMP is een speciale software versie nodig die dit ook ondersteund. De "N" staat voor ieder nummer groter als 1, wat aangeeft hoeveel processoren er in het systeem zitten.
top


Nagware

Dit is shareware software die tussendoor een scherm of een dialoog laten zien met een melding zonder enige waarde waarbij de gebruiker op OK moet klikken of een bepaalde tijd moet wachten voor hij weer verder kan werken. Deze meldingen worden gedeactiveerd zodra je de registratie kosten betaald hebt.
top


NAK (Negative AcKnowledgment)

Dit is het tegenovergestelde van een ACK. Dit is tevens in de (computer) volksmond dat je het ergens niet mee eens bent. Dit is tevens het 21ste in de ASCII karakterstabel.
top


Name Resolution

Name Resolution is het proces waarbij een DNS of WINS server probeert bij een naam van een server of PC, het bijbehorende IP-adres te vinden. Dit is nodig om contact met de betreffende PC te vinden. Bijvoorbeeld: als we http://www.weethet.nl willen bereiken, dan moet de DNS of WINS server zoeken welk IP adres deze webserver heeft.
top


Nanometer

Dit is 1 miljardste moeter, dus 1/1.000.000.000 meter. Zie ook Micron.
top


Nanosecond (ns)

Dit is 1 miljardste seconde, vaak gebruikt om de snelheid van geheugenchips aan te geven.
top


Nanotechnology

De zinvolle manupilatie van materie op een atomair niveau zodat deze materie een bepaalde taak uitvoert.
top


Napster

De meest bekende bestanden uitwissel software / bedrijf op het Internet. De Napster software staat je toe verbinding te leggen met een server en andere Napster gebruikers, met als doel MP3 bestanden (maar ook andere) te downloaden. De populariteit werd verstoord nadat verschillende rechtzaken (RIAA) er een einde aan hebben proberen te maken. Napster - en soortgelijken - is namelijk een ideale techniek om illegaal muziek, films en programma's uit te wisselen.
top


Narrow SCSI

Dit is de oorspronkelijke vorm van SCSI, gebruik makende van 50 pinnen, met een snelheid van 5 Mbps. Zie ook Wide SCSI. Narrow SCSI apparaten worden tegenwoordig gekenmerkt door een "N" in het productnummer.
top


NAS (Network Attached Storage)

Refereert naar een speciaal apparaat dat dienst doet als harddisk die in een netwerk hangt. NAS heeft veelal 1 of meer harddisks in een kastje ingebouwd met daarbij een kleine computer met een speciaal operating systeem, zodat het geheel relatief goedkoop is. Hierdoor wordt het geheel goedkoop en eenvoudig schaalbaar.
top


NAT

Network Address Translator - Je kunt hierdoor verbinding maken met het Internet, ook al heb je maar 1 IP-adres en toch meerdere computers. Voor het Internet lijkt het alsof ze met 1 pc te maken hebben. De truuk is dat NAT de pakketjes van en naar het Inte
top


NAT (Network Address Translation)

Een methode die veel routers/ISP's gebruiken om meer IP adressen te kunnen gebruiken als dat ze werkelijk ter beschikking hebben. De meest eenvoudige vorm is bij thuis gebruik als je meerdere computers (dus meerdere IP-adressen) aan 1 Internet aansluiting hangt (dat is dus slechts 1 IP adres!).
top


Natural language (Natuurlijk taal)

Refereert naar de taal zoals mensen die gebruiken, dit in tegenstelling tot computer talen.
top


NC

Network Computer. Computer die is geoptimaliseerd voor Internet-toepassingen. Het bevat bijvoorbeeld geen harddisk, en is daarom goedkoper dan een PC. Oorspronkelijk een idee van Sun - maar tot dusver niet succesvol.
top


NDIS (Network Driver Interface Specification)

Specificatie ontwikkeld door Microsoft waarmee het eenvoudiger moet worden om meerdere protocollen met een netwerkkaart te laten werken, zonder dat men details hoeft te weten over het type en merk netwerkkaart. Voorheen moest men, wilde men een ander protocol gebruiken, eerst het huidige protocol deactiveren en daarna weer het nieuweactiveren. Met NDIS hoeft dit niet meer, meerdere protocollen kunnen vreedzaam naast elkaar gebruikt worden.
top


Nerd

Een term uit de 80-er jaren, waarmee een intelligent persoon bedoelt wordt die een gebrek heeft aan sociale vaardigheden. Door de negatieve klank is men later de term "geek" gaan gebruiken om aan te geven dat men over computer-fanatiekelingen spreekt.
top


Nero

Refereert meestal naar het programma Nero voor het branden van CD en/of DVD's van de firma Ahead. Dit is een van de meest veelzijdige en stabiele CD programma's die ik ken. Echter voor het kopieren van beveiligde CD's kun je beter CloneCD gebruiken.
top


NetBEUI (Net BIOS Extended User Interface)

Protocol waarmee computers communiceren. Soort taal zodat ze allebei begrijpen waar het over gaat. Is bedoeld voor bestandsoverdracht, maar verouderd en gepaseerd door andere even goed bruikbare protocollen.
top


NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Netwerktransport protocol, ontwikkeld door IBM in 1985, voor kleine netwerken. De basis hiervoor is het gebruik van NetBIOS. NetBEUI is vergelijkbaar met TCP/IP en IPX/SPX. NetBEUI is zeer efficient voor kleine netwerken, maar kan helaas niet gerouteerd worden, bovendien verstopt het netwerk als je meer als 20 machines aan dit netwerk hebt hangen.
top


Netiquette (Internet Etiquette)

De formele gedragscode die de meeste mensen (zouden moeten) volgen als ze zich op het Internet begeven. Hierbij staan regels hoe men zich dient te gedragen (dus niet schelden enzo), hoe men mailtjes moet schrijven (niet alles in hoofdletters, etc), etc etc. Je HOEFT de netiquette niet te volgen, maar als je het wel doet, zul je merken dat andere mensen een stuk bereidwilliger zijn je te helpen.
top


NetWare

Een netwerk operating systeem ontwikkeld door Novell. Van oorsprong gebruikt Netware alleen het IPX/SPX protocol, maar sinds versie 4, is TCP/IP het standaard protocol naast IPX/SPX.
top


Netwerk subnet masker

Network (subnet) masker wordt gebruikt om een groep IP-adressen bij elkaar te zetten. Zo kun je per netwerk segment gaan werken. Bijvoorbeeld, het masker 255.255.255.0 maakt een groep van 254 IP-adressen. Bij ip-adres 192.168.1.1, dan kan men 192.168.1.0
top


Netwerkomgeving

Onderdeel van Windows waar je je eigen netwerk kunt bekijken.
top


Network (Netwerk)

Een groep computers die aan elkaar gekoppeld zijn, zodat ze onderling gegevens kunnen uitwisselen. Hiervoor moeten wel de juiste voorzieningen getroffen worden zowel in hardware (netwerkkaart en kabels) als software (protocol ondersteuning, etc).
top


Newsbin Pro

Newsbin Pro is een programma welke je helpt om bestanden te downloaden uit usenet nieuwsgroepen. Het regelt het downloaden, decoderen en samenvoegen van meerdere kleine bestandjes tot een groot bestand indien nodig (b.v. een film). Voor meer informatie bezoek je de website van Newsbin Pro: http://www.newsbin.com/
top


Newsgroups (Nieuwsgroepen)

Zie Usenet newsgroups.
top


NFS (Network File System)

Dit is een gedistribueerd type filesysteem, waarbij NFS server toegang kunnen geven aan het filesysteem van de serverm, aan clients op het netwerk (TCP/IP). Oorspronkelijk komt NFS van Sun Microsystems.
top


Nibble

Eenheid voor dataomvang, gelijk aan 4 bits.
top


NIC (Network Interface Card)

Of te wel een netwerkkaart zoals die in jouw PC of laptop zit.
top


NLX

Dit is een formaat voor moederborden. NLX lijkt op de ATX form factor, echter de insteekkaarten worden niet haaks op het moederboard gestoken, maar (dmv een adaptertje) horizontaal boven het moederboard gezet. Zie ook LPX.
top


NMT

Nordic Mobile Telephone. Analoog cellulair systeem voor mobiel telefonie. GSM kan worden beschouwd als het digitale alternatief voor NMT. KPN noemde dit ATF3.
top


NNTP (Network News Transfer Protocol)

Het protocol wat de communicatie tussen nieuws-server en nieuws-clients definieert. Bij nieuws moet je dan niet denken aan het ANP, maar aan de nieuwsgroepen (Usenet) op het Internet. NNTP is op TCP/IP gebaseerd en gebruikt meestal poort 119.
top


Node (knoop)

Dit refereert naar 1 computer/machine of adres in een netwerk. Als je bijvoorbeeld een netwerk hebt met 10 printers, 50 servers en 150 PC's, dan kun je zeggen dat je 210 nodes in jouw netwerk hebt.
top


Non-breaking space ( )

Dit is het HTML teken om een spatie te plaatsen. HTML zet tussen twee woorden, letters, etc maximaal 1 spatie. Ook al type je meer als 1 spatie, HTML geeft er toch maar 1 weer. Dit is met name bij uitspatieren lastig, daarvoor hebben we dan dus de Non-Breaking Space.
top


Non-interlaced

Refereert naar grafische weergave op het beeldscherm welke niet interlaced is. Zie Interlace.
top


Non-parity

Dit wil zeggen, "zonder pariteit". Meestal bedoelt men hiermee geheugen dit geen extra capaciteit beschikbaar heeft om een geheugen check paritietsbit te kunnen opslaan. Zie parity.
top


Normal SCSI

Een foutief gebruikte kreet waarmee men Narrow SCSI bedoelt.
top


Normalize (Normaliseren)

Dit werkwoord geeft het proces aan waarbij men overbodige of zinloze informatie uit data kan halen. Bijvoorbeeld, als we een 4 keuze vraag stellen met de mogelijke antwoorden A, B, C en D, en voor zowel vraag A en B geldt dat er niemand op antwoord, dan zouden we die uit de datareeks kunnen weghalen, omdat die geen waarde toevoegd. Een andere vorm van normaliseren is het volume van meerdere muziekstukken (b.v. MP3's) gelijk trekken zodat alle nummers op een CD ongeveer even hard klinken.
top


Northbridge

Dit is een onderdeel van het chipset op het moederbord die de communicatie tussen systeemgeheugen, processor, cache en AGP bus regelt. Om het echt te kunnen gebruiken heb je een passende Southbridge nodig. Zie ook Southbridge.
top


NOS (Network Operating System)

Dit is het operating systeem, speciaal ontworpen om over een netwerk te draaien. Hiermee bedoelen we de software die op de server draait, en dus niet op de client.
top


Not

Dit is een logische bewerking voor binaire gegevens die het tegenovergestelde terug geeft. Dus als A=1, dan is Not(A)=0.
top


Notebook computer

Een computer van het formaat van een kladblok. Meestal iets kleiner en dunner als een laptop.
top


NT1-kastje

Het kastje aan de muur waar de ISDN-lijn die het huis binnen komt aan gekoppeld zit.
top


NTFS (NT File System)

Dit is het alternatieve file systeem voor Windows NT. Het staat grotere diskdrives, grotere bestanden, is sneller en biedt een betere beveiliging als voorgaande filesystemene zoals FAT en FAT32.
top


NTLDR

Afkorting voor NT Loader, een programma dat geladen wordt van de harddisk boot sector die het Microsoft Windows NT startup menu afhandelt en helpt Windows NT/2000/XP te starten. Een gebruiker kan de melding "NTLDR is Missing" tegen komen na een eerste reboot als men een NT gebaseerde Windows versie over een Windows 9x versie (FAT32) heeft geprobeerd te installeren.
top


NTP (Network Time Protocol)

Protocol dat tijdsignaal geeft over TCP/IP. Meestal gebruikt men hiervoor poort 123. Men maakt onderscheid tussen NTP server (zend tijd signaal uit - b.v. een atoom klok) en NTP client (ontvangt het signaal en zet eventueel de internet klok hierop gelijk).
top


NTSC (National Television Standards Committee)

NTSC is de groep die verantwoordelijk is voor de definitie van het Amerikaanse en Japanse televisie formaat zoals deze in 1953 gedefinieerd werd. NTSC kent maar 525 horizontale lijnen bij een herhalingsfrequentie van 60Hz. NTSC wordt ook wel spottend "Never The Same Color" (nooit dezelfde kleur) vanwege de slechte kleuren.
top


Null modem

Een echte null-modem bestaat eigenlijk niet, we spreken wel van een null-modem kabel. Bij deze kabel zijn bepaalde polen, t.a.v. de gewone modem kabel, omgedraaid, zodat men hiermee van computer naar computer kan babbellen. Toepassingen zijn: computer aan computer koppelen, console toegang voor routers, etc.
top


NVRAM (Non-Volatile RAM)

Een kleine hoeveelheid geheugen die informatie opslaat, welke intact blijft ook al zet je de computer uit. Vaak wordt dit bijvoorbeeld in modems gebruikt (instellingen opslaan) en in zogenaamde hardware keys.
top


NZB file

NewZBin usenet bestand. Het bestand bevat een index van beschikbare nieuwsgroepen (Usenet). Het bestand kan geopend worden met de betere Usenet nieuwslees-programma's. Zie ook: http://www.newzbin.com/
top


Suggestie

Heeft u een suggestie, laat het ons weten.
top
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Index Woordenlijstwww.connexi.nl | Internet Service Ede