Home Connexi :: Woordenlijst :: woordenlijst I

i-Mode | I/O (Input/Output) | IA-32 (Intel Architectuur - 32 bit) | IA-64 (Intel Architectuur - 64 bit) | IANAL (I Am Not A Lawyer) | IC | ICMP | ICMP Flood | Icon (Ikoon) | ICQ (I Seek You) | ICT | ID | ID10T Error | TOP | TOP | idle | IEEE | IEEE 802.11 | IETF (Internet Engineering Task Force) | IIS (Internet Information Services) | Illegal | IMAP (Internet Message Access Protocol) | IMHO (In My Humble Opinion) | Impedantie | Import (Importeren) | Impression | Incremental Backup | Infiniband | Infrarood | Inkjet Printer | Inloggen | Input (Invoer) | Instruction (Instructie) | Instruction Decode Unit | Int 13h (Interrupt 13h) | Interface | Interlaced | Interleave | Internet over de kabel | Interstitial Ad | Intranet | IP | IP (Intellectual Property) | IP Header Compression (IPHC) | IP-adres | IPO (Initial Public Offering) | IPSEC | IPv4 (Internet Protocol version 4) | IPv6 (Internet Protocol version 6) | IPX/SPX | IRC (Internet Relay Chat) | IrDa (InfraRed Data Association) | IrLAP (Infrared Link Access Protocol) | IRQ (Interrupt request) | IS (Information Services) | IS/IT (Information Services and Technology) | ISA | ISA (Industry Standard Architecture) | ISAPI (Internet Server API) | ISDN | ISDN-adapter | ISO (International Standards Organization) | ISO 9000 | ISP | ISV (Independent Software Vendor) | IT (Information Technology) | Iterative (Iteratief) | ITU-T | SuggestieA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Zi-Link

De naam die Sony geeft aan IEEE 1394 (ook wel bekend als FireWire).

topi-Mode


Populaire service voor mobiele telefonie in Japan, aangeboden door NTT DoCoMo. Het staat toe dat mobiele telefoons het Internet op kunnen met behulp van packet swiched communicatie.

topI/O (Input/Output)


Staat voor Input/Output (Ingang/Uitgang). Hierbij refereert men naar alle handelingen waarbij gegevens de computer in- of uitgaat.

topIA-32 (Intel Architectuur - 32 bit)


Intel 32-bit instructie architectuur voor o.a. de 80386, 80486 en de Pentium-serie (80586) chips.

topIA-64 (Intel Architectuur - 64 bit)


Intel 64-bit instructie architectuur voor toekomstige processoren zoals de Merced.

topIANAL (I Am Not A Lawyer)


"Ik ben geen advocaat", dit zie je vaak bij mail wisseling en chatten waarbij iemand een juridische uitleg probeert te definieren terwijl hij of zij geen advocaat is.

topIC


Integrated Circuit. In populair taalgebruik een "chip".

topICMP


Internet Control Message Protocol gebruikt datagrammen om fouten te rapporteren die bij data verzending tussen host en gateway.

topICMP Flood


Een type van aanval op een PC waarbij absurd veel (of te grote stukken) ICMP pakketten verstuurd worden naar die PC, in de hoop dat de TCP/IP-stack (de verbinding) op tilt slaat, waardoor de verbinding naar deze PC niet meer werkt.

topIcon (Ikoon)


Grafische, meestal klein, representatie van iets zoals een bestand of harddisk. In een GUI zijn icons van levensbelang en kunnen praktisch alles voorstellen binnen een systeem.

topICQ (I Seek You)


"Ik zoek jou". Een van de eerste en meest populaire "Instant Messaging" programma's, ontwikkeld door Mirabilis, later overgenomen door AOL. Een eenvoudiger alternatief is b.v. Yahoo! Messenger.

topICT


Information and Communication Technology. Dit is een verzamelterm voor de wereld van telecommunicatie, computer-technologie, Informatie Technologie (IT) en eventueel ook media (video, TV).

topID


IDentificatie. Vaak een nummer, code of alias waaraan men kan zien dat jij het bent waar ze mee te maken hebben.

topID10T Error


ID10T (ID Tien T) Error is een term die door helpdesks, tech support, en computer experts gebruikt wordt om aan te geven dat een computer probleem zich niet voordoet vanwege het falen van soft- of hardware, maar door de gebruiker. In de engelse taal spelt zicht ID1OT als >idot< (idioot).

topIDE (Integrated Development Environment)


Een gecombineerde ontwikkelomgeving voor een programmeer taal, bestaande uit editor(s) en hulpprogramma's.

topIDE (Integrated Device Electronics)


De standaard voor harddisk aansluitingen (interface) voor PC's. Je kunt maximaal 2 apparaten aansluiten op een IDE kanaal. Zie ook ATA, ATAPI en EIDE.

topidle


idle wil zeggen: - niets doen of - in afwachting

topIEEE


Institute of Electrical and Electronic Engineers. Een instituut dat standaarden vastlegt op het gebied van computer-communicatie.

topIEEE 802.11


Specificatie van een draadloos netwerk standaard, welke door de IEEE commissie is goedgekeurd voor het draadloos contact leggen tussen een client PC en een Basestation of AccessPoint.

topIETF (Internet Engineering Task Force)


Dit is een internationale groep, open voor het publiek, bestaande uit ontwerpers, beheerders, verkopers en onderzoekers van netwerken, die zich druk maken om de evolutie van het Internet. Het meest bekend is de IETF vanwege het feit dat ze controle hebben over welke documenten in de RFC komen.

topIIS (Internet Information Services)


Opvolger van PWS - een kleine webserver (HTTP Daemon) - die meegeleverd wordt met bepaalde Windows versies.

topIllegal


In computer termen wil dit zeggen dat een programma een instructie uitvoert die toegang zoekt tot een data gebied waar het programma niet mag komen volgens de beschermingsregels van het operating system of de programmeer taal.

topIMAP (Internet Message Access Protocol)


Standaard voor het ophalen van meer geavanceerde mail als POP3. Hier kun je niet alleen mail ophalen maar ook meer geavanceerde zoals kalender functies, mail vertraagd versturen, etc.

topIMHO (In My Humble Opinion)


Internet afkorting voor "Naar mijn bescheiden mening".

topImpedantie


Gemeten weerstand waar een eleciteit aan onderhevig is als de electriciteit dit bepaalde punt paseert. Impedantie wordt weergegeven in Ohms, wat een ratio is tussen voltage en ampere.

topImport (Importeren)


Het proces waarbij bepaalde data in een programma gehaald wordt. Vaak betreft dit data die van oorsprong niet voor dit programma bedoelt is, of data die buiten het programma tot stand komt of is gekomen (b.v. meet-apparatuur die aangelsoten is op een PC).

topImpression


Als een bezoeker een pagina op het WWW bekijkt, dan wordt deze "blik" op deze pagina als een "impression" getelt. Zie ook "Hit".

topIncremental Backup


Methode van backups maken (archivering) waarbij alleen die data wordt opgeslagen die gewijzigd is sinds de laatste backup. Ongewijzigde data wordt niet nog eens opgeslagen, want die werd bij een van de eerdere backups al opgeslagen. Dit bespaard tijd en opslagcapaciteit. Helaas is terug zetten wel wat bewerkelijker.

topInfiniband


Een standaard, ontwikkeld door Intel voor het koppelen van servers van verschillende fabrikanten m.b.v. een snelle externe verbinding. Het doel hierbij is 6 Gbps, maar initieel zal dit 0,3 Gbps zijn.

topInfrarood


Licht met een zo lage frequentie dat het niet door het menselijk oog kan worden waargenomen.Is bruikbaar voor draadloze communicatie. Vaak gebruikt bij TV-afstandbediening, laptops en bepaalde GSM-toestellen.
Licht die boven het spectrum van zichtbaar licht zit op een golflengte tussen de 750 en 100.000 nanometer. Infrood wordt ook gebruikt voor nacht-kijkers, sensors, en data overdracht. Het nadeel van infrarood voor data overdracht is dat men gelimiteerd is tot een korte afstand en zender en ontvanger moeten elkaar kunnen "zien" in een rechte lijn.

topInkjet Printer


De opvolger van de dot-matrix printer. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van kleine gaatjes waaruit inkt "gespoten" wordt. Er zijn drie grote voordelen van deze print techniek: 1) het is zeer stil, 2) is instaat bijzonder kleine puntjes te maken waardoor de kwaliteit erg goed wordt, en 3) de inkt is erg goed te mengen met andere kleuren waardoor kleuren afdrukken mooier en vooral goedkoper te realiseren is. Een klein nadeeltje is, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een "aanslag", dat men geen carbonpapier kan gebruiken bij deze afdruk techniek.

topInloggen


Jezelf identificeren aan een server of computer voor toegang tot een netwerk of computer.

topInput (Invoer)


Eigenlijk alles wat je de computer invoert. Dit kan met een muis, toetsenbord, joystick, etc.

topInstruction (Instructie)


De meest elementaire opdracht die men een processor (CPU) kan geven in machinetaal. Programma's zijn opgebouwd uit instructies. Een voorbeeld van een enkele instrcutie is een waarde met 1 verhogen of met 1 te verlagen. Vaak wordt de term ten onrechte gebruikt in hogere talen als Pascal en C.

topInstruction Decode Unit


Dat deel van de processor (CPU) die een instructie decodeerd en naar de kern van de processor stuurt voor afhandeling. Deze unit kan de opdrachten decoderen en optimaliseren voordat ze uitgevoerd worden.

topInt 13h (Interrupt 13h)


Refereert naar een interrupt die identificatie van een harddisk, en data overdracht door een IDE interface mogelijk maakt. De adresseringsbeperkingen van een interrupt hebben in het verleden nog weleens voor grote problemen gezorgt, naarmate harddisks groter werden.

topInterface


In het Nederlands: koppelvlak. Een fysieke interface is een "stekker" (kan dus ook een software-interface zijn) om twee apparaten aan elkaar te koppelen. De totale interface omvat veel meer dan alleen de zichtbare stekker; het omvat alle benodigde afspraken om de twee apparaten te laten samenwerken, dus bijvoorbeeld welke signalen er over en weer gaan. Met andere woorden: de interface is een specificatie van de benodigde protocols.

topInterlaced


Interlaced wil zeggen dat afbeeldingen verweven worden weergegeven in (meestal) 2 delen. Bij video doet men dat als volgt; het beeld bestaat uit lijnen, en in de eerste actie geeft men alle oneven lijnen weer, dus lijn 1, 3, 5, 7, etc. In de stap daarna geeft men alleen alle even lijnen weer, dus de lijnen 2, 4, 6, 8, etc. Als dit proces snel genoeg gaat, lijkt het voor het menselijk oog een complete afbeelding het beeld van een Televisie wordt zo opgebouwd. Een nadeel van interlace is echter dat met name kleine letters en cijfers wat onstabiel overkomen en dit werkt dus zeer nadeling en hinderlijk als men dus met de computer aan het werken is.

topInterleave


Dit is het nummeringsschema van de sectoren voor data opslag op een harddisk. Bij interleave 1, zijn alle sectoren in sequentie (dus gewoon achter elkaar) genummerd. Bij een interleave van 2, wordt sector nummering gedaan om de sector. De tussenliggende sector wordt wel gebruikt maar heeft een nummer die niet in het rijtje past. Een voorbeeld, Interleave1: 1 2 3 4 5 6 7 8 etc. Interleave2: 1 5 2 6 3 7 4 8 etc? Interleave wordt gebruikt omdat de harddisk-leeskop (door de gewenste hoge snelheid) de draaisnelheid van de schijf niet bij kan houden. De eerste keer dat de schijf passeert leest de kop dan om de sector de gegevens. Als de schijf dan voor de tweede keer passeert, leest de kop de overgeslagen sectoren. Door de aangepaste nummering hoeft de harddisk en de computer geen moeite te doen de sectoren-data in de juiste volgorde te zetten als de gegevens ingelezen worden.

topInternet over de kabel


Internetten over de televisiekabel, een alternatief op Internet over de telefoonlijn. Voordeel is vooral dat je onbeperkt kunt Internetten zonder dat er extra kosten komen.

topInterstitial Ad


Een advertentie op het Internet die opkomt (popup) tussen het bekijken van webpagina's. Zie ook superstitial ads.

topIntranet


Lokaal (binnen een bedrijf) netwerk waarbij men met technieken zoals HTML informatie binnen het bedrijf kan delen. Een Intranet is te vergelijken met een mini-Internetje binnen een bedrijf. Het Intranet is echter NIET bereikbaar vanuit het Internet.

topIP


Internet Protocol. Een protocol dat een zeer belangrijke rol speelt in het Internet . IP werkt op diverse soorten netwerken (ATM -netwerk, ISDN , LAN , etcetera). Diverse toepassingen zoals e-mail en WWW vereisen dat er IP wordt gebruikt. IP wordt vaak in een adem genoemd met TCP .

topIP (Intellectual Property)


Intellectueel Eigendom. Refereert naar kennis of ideeen, in bezit of bedacht door een persoon, entiteit of bedrijf. Dit betreft bijvoorbeeld muziek, films, software, hardware ontwerpen, kunst, etc. en is normaal gesproken beschermd door de wet auteursrecht (copyright).

topIP Header Compression (IPHC)


Refereert naar de mogelijkheid om TCP/IP datagrammen en/of pakketjes te comprimeren (bij de meeste compressie varianten wordt UDP/IP niet ondersteund). In de header staat dan een waarde die aangeeft of het pakketje inderdaad gecomprimeerd is of niet. Gecomprimeerder pakketjes zijn aanzienlijk kleiner en maken dan ook aanzienlijk efficienter gebruik van de bandbreedte. Je kunt het versimpelt zien alsof de IP pakketjes gezipped zijn.

topIP-adres


Internet Protocol Adres. Dit is een uniek nummer dat een computer een naam geeft op het Internet. Op die manier kunnen andere computers uw PC herkennen. De meeste computers krijgen bij het inbellen bij een ISP een ander nummer toegewezen.

topIPO (Initial Public Offering)


Als een bedrijf besluit aandelen uit te geven (in de VS), dan vragen ze een IPO aan. Hierbij geven ze aan om hoeveel aandelen het gaat en tegen welke koers de emissie plaats gaat vinden. Het doel is dan extra kapitaal voor het bedrijf binnen te halen.

topIPSEC


IETF standaard voor beveiligd IP verkeer. IPSEC wordt typisch gebruikt voor VPN verbindingen tussen verschillende PC's, Routers en/of LAN segmenten. Uiteindelijk zal het de methode worden voor beveiligd IP verkeer in IPv6.

topIPv4 (Internet Protocol version 4)


Dit is het IP protocol wat op dit moment (2002) nog gebruikt wordt voor het Internet. Dit verouderde protocol gebruikt een 32-bit adressering voor IP adressen, opgebouwd uit 4 stukken van 8 bits (0?255), gescheiden door een punt, zoals b.v. 123.3.12.255. Daardoor zijn er 'maar' 4,3 miljard adressen mogelijk die op dit moment bijna allemaal op zijn. Zie ook IPv6.

topIPv6 (Internet Protocol version 6)


Ook wel bekend als "IP next generation"; een nieuwe versie van IP . Door ingebouwde mechanismes is IPv6 beter in staat om telefonie- en video-diensten (tijdskritisch) over Internet mogelijk te maken; ook zal IPv6 het huidige tekort aan adresruimte in het Internet oplossen. IPv6 maakt gebruikt van een 128 bits adresseringsschema. Zie ook IPv4.

topIPX/SPX


Dit is het netwerk-transport-protocol . Hierbij is SPX een gecontroleerde uitbreiding op IPX. waarmee het mogelijk is om een tweeweg-communicatie tussen twee werkstations in het leven te roepen. Van oorspong gebruikt voor Novell Netware.

topIRC (Internet Relay Chat)


Een van de eerste babbelbox varianten op het Internet en andere netwerkvormen. Het meest bekende is wel Efnet. Hier vindt je duizende groepen (channels of rooms) met daarin weer honderde of zelfs duizende mensen die actief of passief (alleen luisteren) aan gesprekken deelnemen. In de diverse channels wordt praktisch ieder denkbaar onderwerp besproken, het is alleen een kwestie van het juiste kanaal vinden. Je hebt voor IRC wel speciale IRC software nodig - dit is veelal een relatief eenvoudig programma. Als je hulp nodig hebt met IRC bezoek dan ook een IRCHelp.

topIrDa (InfraRed Data Association)


Deze lui hebben de standaard voor de IrDa poort gedefinieerd waarbij infrarood licht gebruikt wordt voor data overdracht tussen b.v. laptop en printer of PDA die ook een IrDa poort hebben..

topIrLAP (Infrared Link Access Protocol)


De IrDa organisatie heeft dit protocol ontwikkeld t.b.v. seriele dataoverdracht tussen twee infrarood apparaten.

topIRQ (Interrupt request)


Dit is de weg voor apparaten, om tijd te vragen aan te processor voor de taken die ze willen uitvoeren. Bijvoorbeeld, iedere keer als je een toets aanslaat op het toetsenbord, zal het toetsenbord een IRQ genereren, zodat de CPU de toetsaanslag kan verwerken. IRQ's leveren eigenlijk alleen bij PC's problemen door met name het gelimiteerde aantal beschikbare IRQ's.

topIS (Information Services)


Term die het vakgebied van computer technologie aangeeft. Dit is later vervangen door IS/IT of IT. IS wordt ook als afkorting voor Informatie Systemen gebruikt. Zie ook IT en IS/IT.

topIS/IT (Information Services and Technology)


Zie IS en IT.

topISA


Afkorting voor Internet Security and Acceleration. (Internet Beveiliging en Versnelling)

topISA (Industry Standard Architecture)


De definitie van een databus, waarop 8-bits en 16-bits uitbreidingskaarten kunnen worden bevestigd. Deze bus gebruikt een nabdbreedte van 8Mhz wat voor huidige begrippen erg beperkt is.

topISAPI (Internet Server API)


Dit is een API, voorgesteldt door Microsoft, als vervangen voor CGI. Programma's die gebruik maken van ISAPI worden als DLL gecompileerd, waardoor ze vele malen sneller lopen als een CGI-script.

topISDN


Integrated Services Digital Network. Een gestandaardiseerde digitale communicatie-techniek. Omdat ISDN digitaal is, kan het relatief eenvoudig meerdere toepassingen ondersteunen, zoals telefonie, computercommunicatie en/of (low-speed) video-toepassingen. ISDN werkt op basis van communicatie-kanalen van 64 kbit/s en veelvouden daarvan. De twee belangrijkste gestandaardiseerde ISDN-interfaces zijn BRA en PRA . De BRA levert twee B-kanalen , bijvoorbeeld een om te telefoneren en een om te faxen of te Internetten. De PRA levert 30 B-kanalen, bijvoorbeeld voor het koppelen van een PBX aan het openbare telefonie-netwerk.

topISDN-adapter


Een digitaal modem dat speciaal op een digitale ISDN-lijn werkt.

topISO (International Standards Organization)


De organisatie de standaarden ontwikkeld voor praktisch alle, van hoe schoon de lucht moet zijn tot bestandsformaten.

topISO 9000


Een certificaat welke gegeven wordt aan bedrijven die volgens een bepaalde kwaliteitsbewaking werken. Dit zijn kwaliteitsregeltjes zoals het volgen van beschreven procedures, het invullen en maken van de juiste documentatie en b.v. het volgen van bepaalde specificaties.

topISP


Internet Service Provider. Een bedrijf dat Internet-toegang als dienst levert. Vaak doet de ISP nog wat extra?s, zoals het creeren van een aantal web-pagina?s met voor klanten interessante informatie. Voorbeelden van ISP?s in Nederland zijn Planet Internet, World Online, Hostingworx en XS4all.

topISV (Independent Software Vendor)


Een software maker, die software maakt voor een platform die het zelf niet ontwikkeld heeft. B.v. Microsoft is geen ISV, want het heeft het Windows platform ontwikkeld. Een ISV wordt vaak gezien als een bouwer van "waardevolle" software die het betreffende operating system (platform) aantrekkelijk kan maken. Daarom geven OS-bouwers ISV's vaak erg lucratieve deals als de ISV software voor hun platform wil bouwen.

topIT (Information Technology)


Refereert naar het vakgebied van de computer technologie. Zie ook IS en IS/IT.

topIterative (Iteratief)


Dit is een programmeerterm. Het refereert naar het proces, waarbij een vaste set variabelen en regels beschrijven wat er gebeurt als deze een bepaalde status bereiken, en wat de volgende stappen zijn. In feite: alles staat stap voor stap achter elkaar uitgekauwd. Dit in tegenstelling tot recursie waarbij het programma zichzelf kan aanroepen. Een iteratie is een enkele stap.

topITU-T


Nieuwe naamvoor de CCITT, een wereldwijde organisatie (basis in Zwitserland) die vooral als doel heeft om standaarden vast te leggen op het gebied van Telecommunicatie.

topSuggestie

Heeft u een suggestie, laat het ons weten.

top
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Index Woordenlijstwww.connexi.nl | Internet Service Ede