ETNO MARKETING

De pagina over Etno Marktingis verhuisd, verplaatst of verouderd.

Klik hier indien u meer wilt weten over Etno Marketing

Home | sitemap | zoekmachine marketing


Etno Markting

etno marketing

Etnomarketing

Etnomarketing is een van de buzz-words van de jaren negentig geweest en is in belangrijkheid alleen maar verder toegenomen. Gemiddeld vestigen 326 immigranten zich per dag in Nederland, terwijl er ook weer 162 emigranten vertrekken. Met 2.9 miljoen zowel westerse als niet-westerse allochtonen (bron CBS 2001) in Nederland is dit in toenemende mate een zeer belangrijke groep die zich ook op het Internet steeds meer begint te roeren.


> Enkele demografische gegevens
> Marketing Onderzoeken
> Bestedingen van Nieuwe Nederlanders
> Enkele bedrijven op het gebied van Etnomarketing
> Krantenknipsels
> Inleven in groepen Allochtonen
> Meer lezenEnkele demografische gegevens


Wat opvalt is dat juist de groep indonesiŽrs het grootst is. Deze groep neemt jaarlijks ook af terwijl de andere vier groepen juist door onder andere gezinshereniging en geboortegroei toenemen. Enkele statistische gegevens over Allochtonen in Nederland: (Bron: CBS 2001)

Land van herkomst: Aantal 1995: Aantal 2001:
IndonesiŽ 413.000 404.000
Turkije 264.000 320.000
Suriname 276.000 309.000
Marokko 219.000 273.000
Nederlandse Antillen en Aruba 86.000 117.000>>> Allochtonen in Nederland www.cbs.nl
Een onderzoek naar hoe de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving verloopt. Verder een vergelijken van de leefsituatie van de (niet-westerse) allochtonen in Nederland met de autochtone bevolking. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer demografie, spreiding, arbeid, inkomen en onderwijs.


^ Naar bovenMarketing Onderzoeken


>>> Marketing to ethnic groups in advanced economies and the....(PDF) www.cbs.nl (http://130.195.95.71:8081/WWW/ANZMAC2001/anzmac/AUTHORS/pdfs/Pires3.pdf)
Een onderzoek van de universiteit van Newcastle waarin dieper wordt ingegaan op de vooroordelen van marketing met de nieuwe bewonersgroepen en de verschillen tussen de onderlinge culturen. Het rapport bevat tevens een uitgebreide literatuurlijst voor zij die verder willen lezen.

>>> Marketing to multicultural Britain media.guardian.co.uk
The pulse is een denktank van The Guardian waar diverse vooraanstaande marktanalisten deel van uitmaken. Deze groep produceert iedere week een artikel vol statistieken over een bepaalde micromarkt waaronder ook de etnische markt en etnische marketing.

>>> Culture shock: when it comes to marketing to ethnic populations,
         whatyou don't know can hurt you
ask.elibrary.com
Coors translated its slogan, "Turn it loose," into Spanish, where it was read as "Suffer from diarrhea." Clairol introduced the "Mist Stick" curling iron to Germany, only to find out that "mist" is German slang for manure. The American slogan for Salem cigarettes, "Salem -- Feeling Free, " was translated into the Japanese ma...

>>> Black & White and Read All Over www.channelseven.com
Een van de misverstanden tot niet zo lang geleden was dat minderheidsgroepen niet online waren. Er was geen focus op deze groepen binnen de Marketing Branche. Echter, recentelijk begint deze focus zich snel te verplaatsen naar juist die groepen en wordt het belang van deze groep als marketing doelgroep volledig ingezien.

>>> US ethnic groups increasingly web-savvy www.insight-corp.com
Een onderzoek van Insight Corporation waaruit blijkt dat juist Aziaten en Hispanics over het algemeen vaker thuis Internet toegang hebben dan blanken en Afrikaans Amerikanen. Een uitgebreide samenvatting van dit rapport is online te lezen.
(http://www.insight-corp.com/ethnic.html)


^ Naar bovenBestedingen van Nieuwe Nederlanders


>>> Etnomarketing www.nrc.nl
De vier grootste minderheidsgroepen in ons land, Turken, Surinamers, Marokkanen en Antilianen besteden jaarlijks zo'n 5,5 miljard euro, dat blijkt uit een onderzoek van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

>>> "Nieuwe Nederlanders: 'doelgroepenbeleid gewenst" 2001 www.AdfoDirect.nl
De vier grootste minderheidsgroepen in ons land, Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilianen (TMSA) telefoneren gemiddeld meer dan Nederlanders. TMSA: 210 gulden en Autochtonen 157 gulden. Voor mobiel geldt de verhouding TMSA fl 65 en autochtonen fl 39. Ook geven ze gemiddeld 2 tot 4% van het huishoudgeld meer aan eten uit
  Aantal Allochtone Huishoudens in Nederland Gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per huishouden Totaal besteedbaar jaarinkomen in guldens
Turken 79.200 fl.40.600,-- fl.3.2 miljard
Marokkanen 60.500 fl.37.000,-- fl.2.2 miljard
Surinamers 113.700 fl.39.200,-- fl.4.4 miljard
Antillianen 34.900 fl.37.700,-- fl.1.3 miljard
Indo's 208.000 fl.51.500,-- fl.10.7 miljard
Afrikanen 47.940 fl.38.700,-- fl.1.9 miljard
Aziaten 71.760 fl.38.700,-- fl.2.8 miljard
Latino's 36.510 fl.45.600,-- fl.1.7 miljard
Molukkers 19.570 fl.42.800,-- fl.0.8 miljard
TOTAAL     fl.28.0 miljard


(bron: Foquz & CBS)


^ Naar bovenEnkele bedrijven op het gebied van Etnomarketing:


>>> EtnoMediair www.etnomediair.com
EtnoMediair is gespecialiseerd op het vlak van etnomarketing en Internet. Via Internet wordt de communicatie tussen bedrijven, overheden en allochtone doelgroepen gefaciliteerd. In november 2001 heeft EtnoMediair in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoeksrapport geschreven over de aanwezigheid van etnische groeperingen op het internet.

>>> Foquz Etnomarketing www.foquz.nl
Bureau voor etnomarketing, communicatie met allochtonen, multicultureel marktonderzoek en interculturele reclamecampagnes. Op de site van Foquz vind je veel onderzoeksgegevens en tevens een eenmalige uitgave van een nieuwsbrief.

>>> El Mundo www.elmundo.nl
Marokkaanse bedrijf gespecialiseerd in etnomarketing, werving en selectie, internet marketing, franchise voor allochtonen.


^ Naar boven
Krantenknipsels van Motivaction


>>> 'Etno-marketing laat kansen liggen' www.motivaction.nl
"Een gerichte benadering van grote groepen allochtonen blijft liggen. Dat was tien jaar geleden zo, en dat is nog steeds het geval" aldus Verheggen, schrijver van het boek "nieuwe Nederlanders". Verder wijst Verheggen er op dat consumptiegedrag van de nieuwe Nederlanders anders is. Marketeers moeten gaan begrijpen dat beleid wat betreft deze groep niet alleen iets voor de overheid is.


^ Naar boven
Inleven in de groepen Allochtonen


>>> Marokko.nl www.Marokko.nl
Een Virtual Community voor Marokkanen waar zaken zoals liefde, relaties, politiek en cultuur vrij worden besproken. Het is een zeer belangrijke spreekbuis voor de Marokkaanse jongeren gemeenschap en een buitengewoon goede bron voor diegenen die zich willen inleven in deze groep.


^ Naar boven


Meer over Etno Marketing en ethnische groepen

> etnomarketing.pagina.nl
> www.interculturelecommunicatie.com
> www.cbs.nl
> multiculturele.pagina.nl
> marokko.pagina.nl
> turkije.pagina.nl^ Naar boven


> Meer over Marketing
> Naar de Homepage van CONNEXI.NL