SEO SERP OffPage zoekmachine optimalisatie ranking factoren

OffPage search engine ranking factoren


Off Page zoekmachine optimalisatie


5Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines Linkpopulariteit van de gehele website

Een metriek waarin de waarde of het belang van de links verwijzend naar een bepaald domein als geheel wordt beoordeeld. Met name links afkomstig van een webpagina met een relatief hogere linkpopulariteit dan de website waarnaar verwezen wordt zijn van belang. Als pagina A dus linkt naar pagina B en pagina B een hogere linkpopulariteit heeft dan pagina A, is de waarde van de link voor pagina B lager dan wanneer pagina B naar A zou linken voor pagina A. SEO tip:
top

5Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachinesThemacompetatieve linkpopulariteit

Onder themacompetatieve linkpopulariteit verstaan we de linkpopulariteit van een website vergeleken met de linkpopulariteit van websites binnen hetzelfde thematisch veld. M.a.w.: de linkpopulariteit vergeleken met websites die op dezelfde keywords een hoge search engine ranking hebben.SEO tip:
top

5Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines Anchor tekst of link tekst

Hieronder verstaan we de linktekst (tekst alszijnde een woord of woordgroep die de link vormt of vormen). Zoekmachines gaan ervan uit dat, wanneer pagina A naar pagina B linkt met woord X, pagina B ook een zekere relevantie kent in relatie tot woord X. SEO tip:
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Primair onderwerp van de website

Het onderwerp van de website uitgedrukt in een bepaald woord of woordcombinaties en daarna vertaald naar een set synoniemen, vervoegingen en meervouden. Het primair onderwerp wordt afgeleid uit de mate waarin bepaalde woorden of woordcombinaties voorkomen over de gehele website. Zo kan website over "zoekmachines" een bepaalde autoriteit hebben die vertaald wordt in een hogere search engine ranking voor webpagina's die binnen het thema "zoekmachines" een specifieker onderwerp behandelen zoals "zoekmachine optimalisatie". Er zijn overigens meerdere factoren die de autoriteit van een website binnen een bepaald thema bepalen. SEO tip:
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Themarelevantie van inkomende links

Links verwijzend naar uw website afkomstig van een website met hetzelfde primair onderwerp of thema hebben een grotere invloed op uw search engine ranking, doordat de links waardevoller worden geacht dan links afkomstig van een niet-themagerelateerde website.. SEO tip:
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Leeftijd van een website

De leeftijd van een website als geheel wordt als indicatie gezien van de legitimiteit van een website, evenals dit geldt voor een individuele webpagina. SEO tip:
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Taal van de website

De taal of talen waarin webpagina's zijn opgemaakt zorgen ervoor dat bepaalde documenten lager of hoger gerangschikt worden in de zoekresultaten voor zoekopdrachten. Een website die grotendeels in het Nederlands is geschreven en slechts 1 of 2 Engelstalige webpagina's kent, zal dus lager ranken op Engelstalige zoekopdrachten dan op grond van On Page optimalisatie factoren vergeleken met concurrerende websites verwacht zou mogen worden. SEO tip:
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Document flux

Document flux is feitelijk niets anders dan de frequentie waarmee nieuwe content aan een website wordt toegevoegd en oude content wordt verwijderd. Na verloop van tijd kunnen zoekmachines de leeftijd van een specifieke website vergelijken met de gemiddelde leeftijd van alle pagina's op de site en aan de hand daarvan een waarde toekennen die van invloed is op de search engine ranking. SEO tip:
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines.Frequency van nieuwe inbound links

De mate waarmee nieuwe inbound links (ook wel backward links genoemd) door de spiders van zoekmachines worden gevonden verwijzend naar een specifiek domein of specifieke webpagina. SEO tip:
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Verwijderde of expirerende links

Dikwijls worden links verwijzend naar een bepaalde webpagina na verloop van tijd verwijderd. Door deze fluctuaties te analyseren en vergelijken met de fluctuaties van andere websites in hetzelfde themaveld kunnen afwijkingen worden geconstateerd die van invloed zijn op de search engine ranking. SEO tip:
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten.Historische search engine ranking

De historische search engine ranking van de website in geheel kan ervoor zorgdragen dat nieuwe webpagina's van dezelfde website direct hoger in de search engine rankings staan dan op grond van On Page zoekmachine optimalisatie criteria verwacht zou mogen worden. SEO tip:
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten.Click through rate vanuit zoekresultaten

Een bekend fenomeen bij het advertentieprogramma van Google, Google Adwords: advertenties met een hoog aantal kliks ten opzichte van het aantal vertoningen wordt een hogere advertentiepositie toegekend. Aangenomen kan worden dat wanneer een zoekmachinegebruiker een zoekresultaat aanklikt en niet direct daarop terugkeert om een ander zoekresultaat te selecteren, het een goed (lees: relevant) zoekresultaat is geweest. SEO tip:
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten.Underscores en koppeltekens

Underscores en koppeltekens in een domeinnaam kunnen erop wijzen dat een website voornamelijk voor spam-doeleinden wordt gebruikt. In het verleden maakte men namelijk veelvuldig gebruik van urls die bestonden uit keyword-keyword-keyword.nl hetgeen tot over-optimalisatie leidde. Meer dan 2 koppeltekens en/of underscores dienen bij voorkeur vermeden te worden in de domeinnaam. SEO tip:
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten.Extentie van de domeinnaam

Domeinnaam extenties als .nl, .com, .net en .biz zijn voor iedereen vrij verkrijgbaar. Enkele extenties als .org, .edu en .gov (US) zijn alleen beschikbaar voor instanties met bijzondere kenmerken zoals stichtingen en goede doelen, educatieve instanties als universiteiten en overheidsinstellingen. Voor sommige zoekopdrachten kunnen deze domeinnamen een boost in de search engine rankings krijgen. SEO tip:
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten.Interne linkstructuur

Zowel bezoekers als zoekmachines verwachten een linkstructuur verwerkt in de website navigatie waardoor men van een vrij generiek themaniveau naar een steeds specifieker themaniveau kan klikken. Zo behandelt de homepage van Traffic Builders het thema "zoekmachine marketing" waaronder "zoekmachine optimalisatie" en "adverteren in de zoekmachines" vallen, met als diepste niveau artikelen waarin verder op deze thema's ingegaan wordt. SEO tip:
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Sitemaps en betaalde opname

Sommige zoekmachines, zoals Google, bieden een Sitemaps of Betaalde opname optie die de zoekmachines in staat stelt sneller nieuwe content te indexeren. Het feit an sich dat een pagina onderdeel uitmaakt van een dergelijke oplossing draagt niet bij aan een hogere search engine ranking, maar het kan er wel voor zorgen dat een webpagina hoger gaat scoren voor tijdgevoelige zoekopdrachten. Zo scoorde een webpagina van Traffic Builders die een dag voordat Google haar 7-jarig bestaan vierde live ging op de verjaardag van Google zelf een toppositie op "google jarig", en leverde veel bezoekers op. SEO tip:
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Semantische relaties tussen pagina's

Webpagina's die veelvuldig naar elkaar linken binnen een bepaald themaveld zullen een hogere search engine ranking toegekend krijgen door de zoekmachines op grond van deze semantische relaties voor zoekopdrachten binnen het themaveld. SEO tip:
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Omvang van de website

Sommige zoekmachines kennen een hogere of lagere zoekmachine ranking toe aan webpagina's die onderdeel zijn van resp. grote of kleine websites, gemeten in aantal pagina's. Hoewel de bekende uitspraak "size does matter" in dit kader dus niet altijd opgaat, is het wel zo dat grotere websites met meer webpagina's beter in staat zijn om naar elkaar door te linken en zo een bepaalde themarelevantie aan te geven.SEO tip:
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Website sitemap

Een sitemap, zeker als deze op de website ook als sitemap wordt aangegeven in de anchor tekst van de links verwijzend naar de sitemap, stelt spiders in staat om websites veel sneller te indexeren, waardoor indirect de search engine ranking van webpagina's wordt beinvloed. SEO tip:
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Re-directs

Het gebruik van re-directs heeft een directe invloed op de search engine ranking, zeker waar het gaat om re-directs op basis van 301 en 302 errors (resp. permanent en tijdelijk verwijderd). Als een url continu een 302 error teruggeeft en vervolgens doorverwijsd (re-direct) krijgt deze url een lagere autoriteit en dus search engine ranking toebedeeld.SEO tip:
top2006 © Connexi.nl - Privacy - Disclaimer - Contact - Sitemap


W3C-validatorValid XHTML 1.0 TransitionalICQ me MSN meCSS Tableless DesignROR mapTXT mapXML mapHTML sitemap