SEO SERP inlvloed linkpopulariteit

Factoren van invloed op uw linkpopulariteit


5 Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines Linktekst of anchor text van links

De tekst, bestaande uit een woord of woordgroep, waarmee van pagina A naar pagina B wordt gelinked wordt de anchor text of linktekst genoemd. De volgorde lengte en algehele opbouw van de anchor text is een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op uw search engine ranking bij alle grotere zoekmachines. Op het woord of de woorden waarmee veelvuldig naar uw website wordt gelinked, verkrijgt uw website ook hogere search engine rankings.SEO tip: Gebruik van Linktekst of anchor text van links

5 Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines Linkpopulariteit van de gehele website

Heeft de website die naar uw website linkt zelf een hoge linkpopulariteit? Dan is de waarde van de link(s) verwijzend naar uw website ook hoger. SEO tip: Gebruik van Linkpopulariteit van de gehele website
top

5 Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachinesThemacompetatieve linkpopulariteit

Is de linkpopulariteit van de website binnen het themaveld waarin de website actief is hoger vergeleken met die van concurrerende websites? Ook dan is een link vanaf deze website verwijzen naar uw website, mits binnen hetzelfde themaveld, waardevoller.
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Externe links verwijzend naar de website

De externe links die verwijzen naar de website (A) waarop de links verwijzend naar uw website (B) staan, hebben grote invloed op de waarde die de website (A) aan de links naar uw site kan meegeven.
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Locatie van de webpagina binnen de site

De locatie van een webpagina met links verwijzend naar uw website (B) binnen de website (A) waarvan de "linkpagina" onderdeel is, is erg belangrijk. Hoe diepergelegen de webpagina is, des te lager is de waarde van de link. Ook de manier waarop binnen de website (A) naar de webpagina met links wordt verwezen is hierbij van belang. Beter bereikbare webpagina's geven meer waarde aan een link mee en dragen dus ook meer bij aan uw search engine ranking. SEO tip: Locatie van de webpagina
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Bodytekst van de linkende webpagina

Evenals bij de On Page zoekmachine optimalisatie criteria, zijn de kwaliteit en andere belangrijke factoren ten aanzien van de tekst op de linkende webpagina van invloed op de waarde die de webpagina aan een link verwijzend naar uw website meegeeft.
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Tekst in de directe nabijheid van de link

Niet alleen de tekst waarmee gelinked wordt (anchor text) maar ook de tekst in de body in de directe nabijheid van de link is van invloed. Hoe relevanter deze tekst is voor de keywords waarop u met uw website een toppositie in de search engine rankings wil vergaren, des te hoger is de waarde van de link(s) verwijzend naar uw website. SEO tip:Tekst in de directe nabijheid van de link
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Semantische relatie / themarelevantie

De waarde van een link op een website (A) verwijzend naar uw webite (B) is groter als er een zekere mate van sematische overeenkomst bestaat. Met andere woorden: themarelevantie. SEO tip: Themarelevantie
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. De leeftijd van de link

Oudere links zijn van grotere waarde dan nieuwe links. SEO tip: leeftijd link
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Relaties tussen linkende websites

Links vanaf websites gehost op dezelfde server, door dezelfde registrant of op andere wijze duidelijk met elkaar verbonden hebben een lagere toegevoegde waarde voor uw search engine ranking dan aparte buiten het netwerk geplaatste externe websites
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Rel="nofollow" tag

Deze tag geeft aan spiders / crawlers aan dat de links op de webpagina niet gevolgd dienen te worden. Dikwijls wordt de tag gebruikt bij directories waarvan de links niet persoonlijk zijn gecontroleerd door de beheerders. Links vanaf deze webpagina´s hebben dus geen waarde en tellen derhalve ook niet mee in het bepalen van uw search engine ranking. Het zal dan ook geen invloed hebben op de linkpopulariteit.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. "Trust websites"

Het vermoeden bestaat dat sommige zoekmachines, waaronder Google, aan enkele websites een bepaalde "autoriteit" hebben toegewezen. Voorbeelden zijn CNN.com, Wikipedia, etc. Links vanaf deze websites verwijzend naar uw website hebben een hogere waarde.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Links vanaf hetzelfde IP-adres (blok)

Links vanaf websites met hetzelfde IP-adres of die vallen in dezelfde IP-adres range, hebben een kleinere toegevoegde waarde voor uw search engine rankings, omdat de kans op manupulatie van de linkpopulariteit groter is.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Linkrelaties tussen websites

Wanneer twee websites al veelvuldig naar afzonderlijke webpagina´s van elkaars site linken is de waarde van deze links lager.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Extra externe of interne links

Externe of interne links verwijzend naar de webpagina (A) waarop de link(s) naar uw website (B) staan kunnen de waarde van de links verwijzend naar uw website positief en negatief beinvloeden, afhankelijk van de kwaliteit en tekstuele themarelevantie van de webpagina´s met de links verwijzend naar de linkpagina (A).
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Veelvuldig voorkomende links

Als een link verwijzend naar uw website (B) op meerdere webpagina´s van de verwijzende website (A) voorkomt, kan de waarde van deze extra links afnemen of zelfs in het geheel wegvallen. Zulks ook afhankelijk van de locatie van de link.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Themarelevantie van de link

Links afkomstig van een webpagina met hetzelfde onderwerp zijn meer relevant voor het thema van de website waarnaar gelinked wordt en tellen derhalve zwaarder mee in de beoordeling van uw search engine ranking.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Externe links naar de linkpagina

Het aantal externe links dat verwijst naar de webpagina waarop de link naar uw website zich bevind is sterk van invloed op de waarde die aan de link toegekend wordt.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Anchor text van links

Logischerwijs is ook de linktekst of anchor text van een link van invloed op de search engine ranking voor de woorden die in de anchor text voorkomen.
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Domein extentie

Zoals eerder aangegeven rekenen zoekmachines aan domeinnamen met extenties als .org, .edu en .gov (US) in sommige gevallen extra waarde toe. Vergelijk dit principe met het verkrijgen van autoriteit door een bepaalde website. Veronderstelt wordt dat links vanaf dit type domeinnamen een hogere waarde toegekend wordt dan links vanaf andere domeinen.
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Update frequentie van de linkpagina

Webpagina´s die regelmatig worden geupdate kunnen van grotere waarde zijn voor tijdgevoelige zoekopdrachten en geven derhalve ook een hogere waarde mee aan links verwijzend naar websites met het zelfde tijdgevoelige karakter. Daarentegen zijn links afkomstig van pagina´s die niet vaak wijzigen stabieler en kan op grond van deze beredenering worden gesteld dat dit type links juist een hogere waarde toegekend wordt. Een en ander verschilt per zoekmachine.
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Updates aan de link

Updates aan een link zelf, zoals de anchor text, de title en de url waarnaar verwezen wordt, kunnen van invloed zijn op de waarde van de link en daarmee de search engine ranking die op grond van die waarde wordt bepaald. Veronderstelt mag worden dat links die regelmatig worden geupdate minder stabiel zijn en bovendien kan het frequent wijzigen van hyperlinks duiden op het bewust manipuleren van de search engine ranking.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Link title

Men heeft via de title="titel" constructie de mogelijkheid om een titel mee te geven aan een link. De invloed van de title tag wordt veronderstelt klein te zijn, tenzij de zoekmachines geen anchor text aan de link verbonden zien, bijvoorbeeld omdat de link wordt gevormd door een afbeelding.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Opmaakstijl van links

Door een bepaalde opmaak aan een link mee te geven kan worden aangegeven dat een link belangrijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schuin of vetgedrukt tonen van links.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Locatie van de link op de pagina

Niet alleen de relevantie van tekst wordt mede beoordeeld op grond van de locatie van de tekst binnen de body van het webdocument. Ook de locatie van de link8s) binnen een tekst zijn van invloed op de waarde die aan link wordt meegegeven. Connexi.nl heeft ervaren dat links bovenaan een webpagina doorgaans tot een hogere search engine ranking leiden dan links onderaan in de body. Onder themacompetatieve linkpopulariteit verstaan we de linkpopulariteit van een website vergeleken met de linkpopulariteit van websites binnen hetzelfde thematisch veld. M.a.w.: de linkpopulariteit vergeleken met websites die op dezelfde keywords een hoge search engine ranking hebben.
topGeïntresseerd wat connexi.nl voor u kan betekenen? Vraag nu een intake gesprek aan.

Intake gesprek aanvragen!


2006 © Connexi.nl - Privacy - Disclaimer - Contact - Sitemap


W3C-validatorValid XHTML 1.0 TransitionalICQ me MSN meCSS Tableless DesignROR mapTXT mapXML mapHTML sitemap